Ivo Harák

Básník a literární kritik. Narodil se 4. 11. 1964 v Brně, žil v Tišnově, Ústí nad Labem, Liberci a v Chotěboři, v současnosti bydlí v Benátkách nad Jizerou. Po vystudování PdF MU v Brně se stal odborným asistentem na katedře bohemistiky PdF UJEP v Ústí nad Labem, na níž se nyní věnuje především současné české literatuře, literární kritice a tvůrčímu psaní. Je členem Obce spisovatelů a Literárněvědné společnosti při AV ČR, redakčních rad časopisu pro současnou poezii Psí víno a teologické revue Salve. Vydal několik básnických sbírek (Lednový motýl, 1992; Země Dým, 1993; Masna, 2000; Requiem na varhany z lešenářských trubek, 2003; Měkké gumy, 2006; Panel nebe, 2008) a knihu literárněvědných studií (Nepopulární literatura, 1999). Momentálně chystá v nakladatelství PROTIS pod názvem Být odněkud k vydání knihu svých kritických recenzí.

 

Náklad

Wagon IV/08