JIŘÍ GOLD

Rafel Mai Amech Izabi Almi! (text k filmu)

Pohleď na plátno a porovnej je se lnem
Nakonec sestupuje se po dřevěných schodech
Pronáším soud o věcech jimž dobře nerozumím
Kopřivy mně spálily ruce

Vždy zůstane něco co slova nepostihnou                         
Žádný kámen žádný mramor
Odkud tedy vznikají mé omyly?
Nejhrubší výraz je někdy obtěžkán skvělou ideou

Je nemožné aby mne Bůh kdy klamal
Ani I Č' nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle
Kopřivy mně spálily ruce
Komu zas výraz přetéká trpí zmatením

Temná skvrna bloudí po svahu
Věcí naléhají na nás svojí podobou
Není vůbec nic divného na tom že se mýlím
Stromy zohýbané větrem

Měnivé jsou tvary v svých nekonečných proměnách
Tak si jaksi zvyknu nemýlit se
Hory vod kráčející k pobřeží
Slovy povědět tajemství sekyry

Nemám práva si stěžovat
Temná skvrna bloudí po svahu
Bůh dělá něco čeho důvody nechápu
Štětec musí vědět kdy se má zastavit

Měnivé jsou tvary v svých nekonečných proměnách
Nemám práva si stěžovat
Rojení krys - krvavá kaše
Je tomu tak i když nechápu nekonečno

Ani I Č` nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle
Nakonec sestupuje se po dřevěných schodech
Odkud tedy vznikají mé omyly?
Nejtajnější světy za hranicemi řeči

Pronáším soud o věcech jimž dobře nerozumím
Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit
Zdá se že se nikdy nemohu mýlit
Hory vod kráčející k pobřeží

Není vůbec nic divného na tom že se mýlím
Věci naléhají na nás svojí podobou
Rybáři vyšli po západu slunce
Pohled' na plátno a porovnej je se Inem

Žádný kámen žádný mramor
Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit
Zdá se že se nikdy nemohu mýlit
Měnivé jsou tvary v svých nekonečných proměnách

Nemám právo si stěžovat
Roztodivná jsou citová založení
Stromy zohýbané větrem
Štětec musí vědět kdy se má zastavit

Bůh dělá něco čeho důvody nechápu
Nejhrubší výraz je někdy obtěžkán skvělou ideou
Je nemožné aby mne Bůh kdy klamal
Kopřivy mně spálily ruce

Komu zas výraz přetéká trpí zmatením
Nemám práva si stěžovat
Žádný kámen žádný mramor
Není vůbec nic divného na tom že se mýlím

Zdá se že se nikdy nemohu mýlit
Vytrvalý příboj v přísném rytmu
Slovy povědět tajemství sekyry
Nepotřebuji se totiž klonit na obě strany

Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit
Vytrvalý příboj v přísném rytmu
Jsem něčím uprostřed mezi Bohem a nicotou
Hory vod kráčející k pobřeží

Duch skrze symboly a podoby se dorozumívá
Temná skvrna bloudí po svahu
Je tomu tak i když nechápu nekonečno
Kopřivy mně spálily ruce

Jsem něčím uprostřed mezi Bohem a nicotou
Vodní plocha téměř bez pohybu
Nakonec sestupuje se po dřevěných schodech
Duch skrze symboly a podoby se dorozumívá

Stromy zohýbané větrem
Odkud tedy vznikají mé omyly?
Vodní plocha téměř bez pohybu
Vodní plocha téměř bez pohybu

Žádný kámen žádný mramor
Ani ! Č' nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle
Hory vod kráčející k pobřeží
Stromy zohýbané větrem

Bůh dělá něco čeho důvody nechápu
Vodní plocha téměř bez pohybu
Vodní plocha téměř bez pohybu
Temná skvrna bloudí po svahu

Věci naléhají na nás svojí podobou
Hory vod kráčející k pobřeží
Hory vod kráčející k pobřeží
Hory vod kráčející k pobřeží

Hory vod kráčející k pobřeží
Kopřivy mně spálily ruce
Jsem něčím uprostřed mezi Bohem a nicotou
Nakonec sestupuje se po dřevných schodech

Ani I Č` nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle
Procházky po mořském břehu
Bůh dělá něco čeho důvody nechápu
Žádný kámen žádný mramor

Duch skrze symboly a podoby se dorozumívá
Zazděná okna černého domu
Odkud tedy vznikají mé omyly?
Vytrvalý příboj v přísném rytmu

Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit
Rojení krys - krvavá kaše
Odkud tedy vznikají mé omyly?
Duch skrze symboly a podoby se dorozumívá

Procházky po mořském břehu
Nepotřebuji se totiž klonit na obě strany
Vytrvalý příboj v přísném rytmu
Ani I Č` nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle

Je tomu tak i když nechápu nekonečno
Kopřivy mně spálily ruce
Nejtajnější světy za hranicemi řeči
Nejtajnější světy za hranicemi řeči

Ani I Č' nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle
Rybáři vyšli po západu slunce
Ani I Č` nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle
Odkud tedy vznikají mé omyly?

Rybáři vyšli po západu slunce
Je tomu tak i když nechápu nekonečno
Nakonec sestupuje se po dřevěných schodech
Věci naléhají na nás svojí podobou

Rybáři vyšli po západu slunce
Nejtajnější světy za hranicemi řeči
Ani I Č' nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle
Nakonec sestupuje se po dřevěných schodech

Rybáři vyšii po západu slunce
Věci naléhají na nás svojí podobou
Rybáři vyšli po západu slunce
Zdá se že se nikdy nemohu mýlit

Hory vod kráčející k pobřeží
Nakonec sestupuje se po dřevěných schodech
Ani I Č` nebyl s to vyložit slovy tajemství kotle
Nakonec sestupuje se po dřevěných schodech

Ani I Č' nebyl s to vyložit tajemství kotle
Hory vod kráčející k pobřeží
Vodní plocha téměř bez téměř bez pohybu
Věci naléhají na nás svojí podobou

Hory vod kráčející k pobřeží
Hory vod kráčející k pobřeží
Rybáři vyšli po západu slunce
Věci naléhají na nás svojí podobou

Zdá se že se nikdy nemohu mýlit
Hory vod kráčející k pobřeží
Zdá se že se nikdy nemohu mýlit
Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit

Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit
Odkud tedy vznikají mé omyly?
Hory vod kráčející k pobřeží
Odkud tedy vznikají mé omyly?

Vodní plocha téměř bez pohybu
Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit
Věci naléhají na nás svojí podobou
Věci naléhají na nás svojí podobou

Hory vod kráčející k pobřeží
Vodní plocha téměř bez pohybu
Odkud tedy vznikají mé omyly?
Hory vod kráčející k pobřeží

Zdá se že se nikdy nemohu mýlit
Vodní plocha téměř bez pohybu
Hory vod kráčející k pobřeží
Věci naléhají na nás svojí podobou

Zdá se že se nikdy nemohu mýlit
Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit
Vodní plocha téměř bez pohybu
Vodní plocha téměř bez pohybu

Hory vod kráčející k pobřeží
Věci naléhají na nás svojí podobou
Hory vod kráčející k pobřeží
Hory vod kráčející k pobřeží

Hory vod kráčející k pobřeží
Hory vod kráčející k pobřeží
Hory vod kráčející k pobřeží
Hory vod kráčející k pobřeží

Hory vod kráčející k pobřeží
Vodní plocha téměř bez pohybu
Zdá se že se nikdy nemohu mýlit
Odkud tedy vznikají mé omyly?

Dosíci konce proměn a posléz jejich počet pochopit
Věci naléhají na nás svojí podobou
Odkud tedy vznikají mé omyly?
Zdá se že se nikdy nemohu mýlit

Hory vod kráčející k pobřeží
Vodní plocha téměř bez pohybu
Hory vod kráčející k pobřeží
Vodní plocha téměř bez pohybu

 

Výchozí texty:
Vlastní text.
René Descartes: Úvahy o první filosofii.
Liou Síe: Imaginace (přel. 0. Král).

 

 

scénář„bez názvu“

 

 

Zásady pro činnost

 

 

Intermezzo 4.

 

 

Kdo jsme

 

 

XXXXXXXXXX

 

 

Pálím