Jiří Gold

Jiří Gold (17. 1. 1936, Ostrava), básník, filmový dramaturg, scenárista a režisér, žije v Praze. Vystudoval dramaturgii na FAMU v Praze. V letech 1962-1991 působil jako dramaturg v Krátkém filmu v Praze, posléze do r. 2003 jako dramaturg v Č(s)T. Natočil řadu krátkých filmů a televizních pořadů. Mimo jiné je autorem tetralogie krátkých filmů (1966-1969), vč. experimentálního snímku Rafel Mai Amech Izabi Almi! (1969) a dokumentu o Emilu Julišovi (Nevyhnutelnosti Emila Juliše, 1998). Básnicky debutoval v časopise Kultura (1957), posléze publikoval v magazínech Fotografie, Květen, Plamen, Host do domu aj., po r. 1989 v Literárních novinách, Tvaru, Psím víně aj.; obtýdeník Tvar přinesl výběr z jeho rukopisné sbírky textových koláží Knihy realit (Tvary 1/2001). Knižně publikoval sbírky básní Nebe jasně zelené (1964), Minotaurus (1967), Noci dní (1994), Samospád samoty (1998), Mezery v mlčení (1998), Sutě: písky: drtě (2000), Ze dna na den (2003) a …in vento scribere (2004). Řada jeho experimentálních textů z 60.-80. let zůstává v rukopise.

     Poezie Wagon III-IV/07

     Fónická poezie Wagon III-IV/07