Jan Frolík

Narodil se r. 1948 v Kardašově Řečici, kde žije dodnes a učí na místní škole. V českých a polských časopisech a sbornících publikoval básně, verše pro děti, aforismy apod. (Host do domu, Tvar, Mateřídouška, Sluníčko, Literatura polska...). Roku 1991 mu vyšel v nakladatelství Pražská imaginace výbor ze čtyřverší, r. 2OO5 byl zastoupen v antologii evropského haiku, kterou pod názvem Gwiazda za gwiazdou vydali Poláci. 
Kontakt: frolik.jan@centrum.cz

     Wagon I/08