ROMAN DOBEŠ

Nahýbejte se z oken

Vědomí / Awareness, 2010

Tento portrétní soubor se věnuje generaci mladých lidí, kteří se narodili kolem roku 1989. Nemají osobní zkušenosti stotalitním režimem a jejich rodiče, kteří vlastní svobodu sami získali, jim pomohli uvědomit si složitost této hodnoty. Jsou to lidé, kteří cestují, cizí jazyk je pro ně nezbytnost dalšího života, možnosti komunikace jsou neomezené. Chtějí být kosmopolitní, uvědomují si rozdílnost pojetí demokracie a jsou citliví ke svému okolí, které stále prožívá bolestný kulturně společenský přerod.

Vědomí / Awareness, 2010 Vědomí / Awareness, 2010 Vědomí / Awareness, 2010
Vědomí / Awareness, 2010 Vědomí / Awareness, 2010 Vědomí / Awareness, 2010
  Vědomí / Awareness, 2010  
 

Galerie Wagonu