Dalibor Chatrný

Dalibor Chatrný (28. 8. 1925, Brno), malíř, grafik, konceptuální umělec a pedagog, žije v Brně. Vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Akademii výtvarného umění v Praze, poté učil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a do roku 1992 působil jako docent pražské Akademie výtvarného umění. Od roku 1992 je profesorem brněnského Vysokého učení technického a Janáčkovy akademie múzického umění.
Svou výtvarnou tvorbu zahájil expresivními dřevořezy s figurálními náměty. Od 60. let přešel ke geometrické grafice a reliéfům. V jeho obrazech, kresbách, frotážích, slepotiscích, kolážích a asamblážích se projevil vliv informelu. Od druhé poloviny 60. let byl výrazně ovlivněn konceptem nové citlivosti a využíval podnětů konkrétismu a kinetismu. Jeho typickým tématem je minimální struktura a možnosti jejích proměn v prostoru. Vystavuje od konce 50. let, zúčastnil se také řady kolektivních výstav, např. Klub konkrétistů (1968, Karlovy Vary, Jihlava, Ústí nad Labem), Nová citlivost (1968, Praha, Brno, Karlovy Vary) či Akce slovo pohyb prostor. Experimenty v umění 60. let (1999, Praha). Na počátku 60. let se podílel grafikami a kresbami na výtvarné podobě magazínu Host do domu. Významné místo v jeho tvorbě zaujímají také knižní ilustrace, např. k Homérově Iliadě, a monumentální realizace, např. v bohunickém sídlišti z roku 1982. Je členem Umělecké besedy a zakladatelem Klubu konkrétistů a je řazen k brněnskému okruhu výtvarných umělců. V roce 2006 se stal laureátem Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění a architektury.

     Poezie Wagon III-IV/07