Radovan Brenkus

Narodil se 30. ledna 1974 v Bardejove. V současnosti patří k předním slovenským spisovatelům. Úspěšně ukončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika, obor matematika a fyzika. V Košicích pracoval jako pedagog a momentálně působí jako odborný pracovník v Ústavu experimentální fyziky Slovenské akademie věd.
Je držitelem mnoha ocenění z celostátních literárních soutěží v poezii a próze. Svou literární tvorbu prezentuje ve Slovenském rozhlase, publikuje také časopisecky na Slovensku i v zahraničí. Vydal sbírky Pochod mŕtvych (1997), Rekviem v prachu (2002) a Romanca s bludičkou (2005). V próze debutoval knihou povídek Návraty pekla (2005). Jeho tvorba byla dosud přeložena do angličtiny, polštiny, ruštiny, ukrajinštiny a bulharštiny.

     Wagon I/08