Štěpán Balík

Narozen 22. 5. 1976 v Praze. Vzděláním bohemista i slavista (FF UK), jinak také polonofil, volejbalista a básník. Bývalý lektor češtiny na Jagellonské univerzitě v Krakově, zakladatel a organizátor Českého stolu (2004-2006) tamtéž. Člen divadelního souboru Příšerné děti. V současnosti pedel, doktorand a externista (na Ústavu bohemistiky) na FF JU v ČB. Odborné práce, překlady z polštiny a popularizační články o událostech v polské kultuře vydány ve sbornících či v časopisech (např. Česká literatura, Divadelní revue, Tvar), básně (Weles, Tvar; v polském překladu Studium).

Náklad

Wagon III/10