adm@

Od r. 2006 přispívá do těšínského občasníku SZTUCK fotografiemi, básněmi, haiku aj.
Od r. 2007 najdete její příspěvky na serveru www.haiku.cz (http://haiku.bloguje.cz/)
V letošním čísle časopisu těšínských základních škol VĚŠÁK vyšly práce dětí z hodiny výtvarné výchovy pod jejím vedením - "Haiku v krabičkách".

     Wagon I/08