Karel Adamus

Karel Adamus (29. 4. 1943, Plzeň), autor vizuální poezie, básník, výtvarník, žije v Třinci. Absolvoval Střední průmyslovou školu, obor strojírenská technologie, v Karviné. Vytváří cykly vizuálních básní Básně obrazy (1967- 76), Cigaretové básně (1969-70), Pohyblivé básně (1970-71), Básně objekty a Předmětné básně (1971-2002), Básně partitury (1973-76), Minimální metafory (1974-80), Periferní básně (1980), Flosáže (1980-92), Básně studie (1980-82), Peripatetické básně (1983-2003), Větrné básně (1983-2007). Od roku 1970 uspořádal  řadu samostatných a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav vizuální poezie doma i v zahraničí, např.: Konkrete poëzie? (Amsterdam 1970), International visuele poësie (Utrecht 1975), Visual Poetry/Notations (Hannover 1980), Nové cesty kresby a grafiky (Praha 1990), Umění akce (Praha 1991); své kresby vystavil v Domě kultury v Orlové společně s pracemi Pavla Rudolfa a Jana Wojnara v r. 1982. Průřez svou tvorbou představil pod titulem Vizuální poezie (Opava 2002). Ukázky svých prací publikoval od roku 1970 v řadě časopisů a antologií věnovaných konkrétní poezii. Knižně publikoval 10 Poems Pictures (Kassel 1971), Věty (Brno 1977), Příspěvek k rozlišení, aut. tisk (Třinec 1980), Limitovaná báseň-Krása světa, aut. tisk (Třinec, 1988),  parafráze taoistických textů Měkké dno, aut. tisk (Třinec, září 1989; druhé, rozšířené a přepracované vydání Třinec 1997), Po Dně a podněžníci. Příběhy směrů, cest, škol, žáků a mistrů, aut. tisk (Třinec 2004).

*  *  *
Básně obrazy byly poprvé vystaveny roku 1975 v Utrechtu (International visuele poësie, t´Hoogt), u nás byly Básně obrazy byly poprvé vystaveny roku 1978, na samostatné výstavě v Brně (Básně obrazy, Galerie Green Club).  Básně obrazy a Básně partitury byly dále vystaveny: Básně obrazy, Galerie Green Club, Brno 1978; Vizuální básně, Galerie Na půdě, Český Těšín 1981; Partitury, Filmový klub, Praha, 1983; Vizuální poezie, Dům kultury, Třinec 1990; Partitury, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 1994; Vizuální poezie, Dům umění, Opava 2002; Vizuální poezie, Galerie města Plzně 2003.

     Poezie Wagon III-IV/07