Revue v ostře růžové

Revolver Revue 69/2007
288 stran, doporučená cena 178 Kč. Náklad neuveden, vyšlo v listopadu 2007.

Přestože roční období a z něho vyplývající nálada takovou inspiraci rozhodně vylučují, vydala se RR 69 ke svým čtenářům v excentricky růžovém oblečku. Na policích knihkupectví bude proti barevně střídmějším oborovým konkurentům báječně kontrastovat. Při všech rozverných barevných variantách ovšem Revolver Revue svou osobitou grafikou dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co časopisecký trh nabízí – a za to patří dík a sláva výtvarnému názoru Viktora Karlíka.

Jaký obsah však svazuje růžovošedá obálka? I tato RR díky v kulturní oblasti nevídanému celobarevném tisku a kvalitnímu papíru důstojně představuje díla soudobých výtvarníků.  Listovat můžeme tísnivými kombinovanými technikami Josefa Bolfa a civilními záznamy odosobněných interiérů v obrazech Ĺubomíry Kmeťové-Portelové.
Pohled do dívčí tvorby ateliéru ilustrace a grafiky VŠUP po pravdě nezanechal hlubší dojem. Spojuje ji jakási (snad záměrná) naivita, která ve výsledku působí spíše bezradně. Koneckonců jsou však studijní léta pro výtvarníka obdobím hledání, nikoliv nalezení osobité tváře.
Mile působí kinetické hříčky Dagmar Urbánkové pod názvem Mechanický cirkus.Vrcholem čísla jsou ovšem bezesporu neokázalé, citlivé portréty lotyšské fotografky Inty Ruky.

Podstatné tematické celky byly tentokrát věnovány Isaacu Babelovi a Andreji Stankovičovi. Síla výpovědi a vřelost vzpomínek jeho přátel ovšem nechávají vyniknout především Stankovičovi. Pozoruhodný je přetisk rozhovoru Olgy Havlové a Jarmily Bělíkové s Olgou Stankovičovou ze samizdatové RR 10/1998. Některé události dílem milosrdného času znějí už spíše absurdně až komicky, přesto se nelze ubránit mrazení v zádech. Laskavost, humor a nadhled, se kterým Olga Stankovičová glosuje neuvěřitelné zážitky ze soužití se svým mužem, opět dokazují, že bez trvalého úsilí žen velkých mužů by tito byli dozajista menšími. Obraz mimořádného „Nikolaje“ s velkým respektem k této neprávem opomíjené osobnosti dokreslují texty Terezie Pokorné a Viktora Karlíka.

Jedním z kmenových prozaiků RR je Jaroslav Formánek, který v tomto čísle uvádí úryvek z chystané novely Cesta. Dalším otištěným prozaikem je Robert Krumphanzl, jehož povídku Narozeniny ovšem (jistě nezáměrně) zastínila jeho pečlivá, poctivě neuražená, ale silně zneklidňující analýza situace kolem rozdílení grantů na literární projekty v České republice – str. 236-250, silně doporučujeme! Přirozeně, srovnávat doopravdy tyto dva Krumphanzlovy útvary bylo by jako poměřovat štrůdl s vysavačem.

Jako slibně se rozvíjející nápad se ukazuje projekt Adama Geberta Dokumentaristé, kde se v tištěném formátu záhadně daří převádět obsah i atmosféru filmového dokumentu na papír – pouze s pomocí přepisů dialogů, doprovodných fotografií a autorova komentáře.
Ve druhém díle se názorem i tvorbou představuje Martin Mareček. Velmi pěkná je Marečkova odpověď na Gebertovu otázku Co pro vás představuje nepřípustnou manipulaci s natočeným materiálem: Nechci vyrábět (vypouštět) zbytečné zlovolnosti.

Svou smysluplnost rozhodně nemusí dokazovat cyklus Ateliéry, kde se už podvanácté seznamujeme s výtvarníkem a jeho dílnou. Viktor Karlík a Karel Cudlín v každém díle cyklu fotograficky dokumentují navštívený ateliér, přičemž nabízejí i drobné výseky, detaily, objektivem vybírají a vytvářejí svébytnou výpověď – její interpretace je ovšem na čtenáři. Každý oslovený umělec poté odpovídá na tytéž otázky, takže lze snadno nacházet spojitosti/rozdíly. Zvědavému pohledu do intimního tvůrčího prostoru tentokrát čelil Jan Merta.

Důstojným završením letošního ročníku RR je anketa Událost sezóny, přiložená k tomuto číslu jako bonus. Pohříchu často se tu zmiňuje Kaplického „Chobotnice“, jež umožnila řadě osobností zejména politického života, aby předvedly umění změny názoru v přímém přenosu a národ rozdělila na snílky a konzervativce.

Shrnuto a podtrženo je toto číslo plno materiálu k recepci více než vhodného.
Na druhé straně obálky RR je uvedeno, že časopis lze zakoupit v dobrých knihkupectvích a vybraných galeriích a divadlech. Pro jednodušší dosažitenost uveďme též, že jej distribuuje www.kosmas.cz, kde se jednotlivá čísla dají pořídit po 160 Kč. A proto pořizujte, pořizujte, nejsou to vyhozené peníze.

J.N.S.