Pálení rodových znamení

Nancy Hustonová
Rodová znamení
Odeon, Praha 2008. 304 stran. Doporučená cena 238 Kč.

Sol, Randall, Sadie a Erra. Šestileté děti, představitelé čtyř generací jedné rodiny coby vypravěči románu Rodová znamení. Tuto románovou polyfonii Nancy Hustonová rozezvučela přes šest desetiletí (1944-2004), několik kontinentů, válečných konfliktů a civilizací. Mnoharovinný vícehlas se nakonec slévá ve sbor těch, již čelí svému osudu, ustanovenému minulostí a předky zakotvenými ve světě, který zmizel, a přece je dědičně přítomný.

Ješitný Sol utvrzovaný matkou v sebemilovném božství je závislý na soudobém internetovém násilí a pornografii. Jeho otec, dramatik Randall, se vyrovnává s židovskými kořeny jejich odmítnutím, zatímco babička Sadie jejich hledání zasvětí celý život, bez ohledu na přání muže i syna. Čtvrtou vypravěčkou je Erra, Solova prababička, v dětství unesená k převýchově do německé rodiny, z jejíhož bezpečí je opět vytržena koncem války. Po několikanásobné ztrátě domova i jména se vzdává jakékoli příslušnosti a orientace. Proslaví se zpěvem beze slov, jímž přemáhá absenci mateřštiny a přesvědčuje o její nepotřebnosti. Až zesílení všech těchto hlasů dohromady skládá obraz rodiny, jejích nesmiřitelných domovů, ztracených i zatracených členů. Rodové tajemství si při tom svou nepoznanost uchovává do poslední řádky.

Kanaďanka Hustonová (1953) žijící v Paříži začala s technikou vícehlasu roku 1999 v románu Zázrak: polyfonie. V Rodových znameních (2006) oceněných francouzskou Prix Fémina potvrdila své mistrovství na tvrdém oříšku různorodého dětského projevu s náročným pozadím v podobě minulých i aktuálních válek a ctižádostí objevně položit židovskou otázku. Spojení velkých témat je tu zvládnuté bez pnutí, zadrhávání i patosu, s věrohodnými charaktery a zřetelným záměrem, který se nevyhýbá zdánlivě křiklavým paradoxům (ortodoxie židovských novověrců oproti náboženské ležérnosti židů „pravých“), výrazné symbolice (martyrium nekončícího putování a hledačství) nebo sociálně-politickým vykřičníkům.

Rodová znamení zachycují boj o národnostní, náboženskou, jazykovou, ba dokonce rodinnou identitu. Zaměřují se na komplikované podoby vztahu dítěte a matky tak, jak jej ovlivňují historické události, směřující jednou k výchově hyperprotektivní, podruhé k mateřskému zanedbávání. Velké dějiny zrcadlené malými se současně ukazují v zrůdně všemocné destruktivitě: Solovým životem probleskují teroristické útoky na USA a jejich nešťastné řešení, Randallovu dětskou lásku zničí izraelsko-palestinský konflikt. Sadie žije holocaustem, na nějž doplatila její matka Erra. Dosah válečných konfliktů je nedozírný, následky jejich působení ovlivňují celé generace – tyto utržené rány, nezhojitelné boláky, to jsou rodová znamení, která někteří nositelé hrdě ukazují, jiní se za ně stydí, pro další jsou talismanem i přítelem – žádný se však toho svého zbavit nedokáže.

Olga Stehlíková

Pozn. red.: Recenze byla psána pro Pražský deník, kde také vyšla. Ve Wagonu nyní nabízíme její nezkrácenou podobu.