Mimo velké děje

Petr Čermáček
Mezi rezedami
Sursum, Tišnov 2005

Po křesťanskou mystikou ovlivněné „demlovské“ sbírce Drkotání větví (Host, Brno 1998) a po osobněji laděné (a dle mého názoru vynikající) V průsečíku ryb (Host, Brno 2002) vyšla letos již třetí oficiálně vydaná kniha Petra Čermáčka Mezi rezedami (Sursum, Tišnov 2005). Tak jako u předchozích tisků (i těch neoficiálních) v ní najdeme nejenom autorovy básně, ale Petr Čermáček i tentokrát svoje texty doprovází vlastními ilustracemi.

První drak.
    Kola slámy.
    Dřív dříme den.
    Mezi rezedami.

Mezi rezedami je sbírkou autorových minimalistických textů z let 1993 až 2003, takže by bylo nemístné hovořit o nějakém vývoji v souvislosti s dříve vyšlými básněmi. Jedná se o drobnosti, které jen stěží mohly dřívější sbírky doplnit, a proto se dočkaly samostatné publikace až v letošním roce. Autor se vtipně přihlásil k inspiraci japonskou poezií, kterou si ale upravil do ryze evropské podoby, a tak přejmenoval formu svých veršů na „hájku“. Krátké obrazy jsou variacemi na několik málo témat. Téměř z každé básně cítíme českou (nebo spíše moravskou) krajinu.

Obzor ruší
    bílé skvrny.
    Čápi v poli
    úzce stojí.

Přes úsporný styl troj, čtyřverší básně nejsou slovními hříčkami. Čermáček je minimalistou v pravém slova smyslu. S minimem prostředků (slov) dosahuje maximálního účinku. Čteme o listí, sněhu, vodě, trávě, ale víme i o člověku. Pozorovatele a básníka si můžeme představit ukrytého v bezpečí domu, domova, jak oknem sleduje proměny krajiny i sama sebe. Jen odkazy na náboženskou mystiku bychom v nyní vydávaných drobnostech Petra Čermáčka hledali marně, snad jen častý autorův pohled k nebi (měsíc, slunce, hvězdy) ukazuje jistou kontinuitu básníkovy tvorby.

Vstáváš do světla.
    Křičí pták. Škvírou okenic.
    Radost. Nic víc.

Kouzlo veškeré poezie spočívá v možnosti tisíckrát variovat několik málo témat a tak největší nebezpečí pro básníka tkví v opakování. Petrovi Čermáčkovi se v jeho snaze popisovat skutečnost mimo velké děje zatím daří tomuto nebezpečí spolehlivě vyhýbat.

Mimo velké děje:
    vrbový lístek se chvěje,
    vrže sníh.

Nykos

Petr Čermáček, vlastním jménem Petr Čermák (* 20. 6. 1972)

- vystudoval lesnictví a ekologii na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, kde v současnosti působí jako odborný asistent
- žije v Brně