Čtrnáct důvodů pro poklonu Janu Zábranovi

Horoskop orloje, čtrnáct amerických básníků
přeložil Jan Zábrana
Odeon, Praha 1987

Když se Jan Zábrana rozhodl vytvořit soubor textů americké beatnické poesie, již několikátou knihu na principu výboru za svůj život, věděl a neuhýbal před tím, že nelze zajistit, aby výbor byl čímkoli ve smyslu objektivního reprezentativního vzorku tvorby amerických autorů. Proto nezastíral, že jde o výbor osobní. Zaštítil ho nicméně zkušeností své celoživotní překladatelské i autorské práce. To ve výsledku propůjčuje knize celistvost a náboj, pro který jsem si ji zamilovala na první přečtení, když jsem ji v šestnácti letech překvapeně objevila v pobočce městské knihovny na pražském Spořilově. Mezi básnickými sbírkami předlistopadových prorežimních autorů, které tam v té době byly převážně k dispozici, čněla jako ananas v koši padavčat.

Díky této knize jsem tedy objevila americkou beatnickou poesii, generaci autorů jako je Ezra Pound, Wallace Stevens, Gregory Corso, Sylvia Plathová nebo Lawrence Ferlighetti. Tato antologie se mi stala učitelem i cenzorem vlastní tvorby, strávila jsem s ní bezpočet hodin v tichém úžasu nad intenzitou myšlenek, které v ní stránku po stránce budují pomyslný obraz americké básnické tvorby a generace 60. let. Je tedy zjevné, že recenzent ve mně v této chvíli ustupuje pod návalem emocí, které jsou pro mě s touto antologií spojeny. Byla to jedna z mála knih, u nichž jsem vážně uvažovala, že je knihovně nevrátím. Vypůjčila jsem si ji nesčetněkrát a když jsem ji pak objevila v antikvariátu u Dejvického divadla, spadl mi ze srdce veliký kámen. Neprovedla jsem ohavný zločin zcizení a byla jsem odměněna šedesátikorunovým nákupem, jehož cena byla pro mě násobně vyšší.

Lawrence Ferlinghetti

***

Jednou za věčnost
objeví se pár takových chlapů
a jeden z nich
který se objeví de facto pozdě
je nějaký ten tesař
z nějaké divné díry
jako Galilea
a začne se hned chvástat
a rozhlašovat že je příbuzný
toho co stvořil nebe
a zemi
a že ten pásek
co nám tohle všechno de facto spískal
je Jeho Táta

A krom toho
Říká dál
Je to všechno zapsáno
na nějakých pergamenových svitcích
které nějací Jeho stoupenci
pohodili někde u Mrtvého moře
před dávnými časy
a které nenajdete ani
za dva tisíce let nebo tak nějak
nebo přinejmenším
za devatenáct set čtyřicet sedm
let
abychom byli přesní
a kterým ani pak
stejně nikdo nebude věřit
tak jako mně
když už jsme u toho

Ty seš ňákej moc žhavej
říkají Mu
A uklidní Ho
Přibijí Ho na kříž aby se uklidnil
A potom každý
pořád kopíruje
ten kříž
co On na něm visí
a pořád bučí Jeho jméno
a křičí na Něho aby slez dolů
a šel si zaválet
s jejich bandou
jako by On byl to eso
které jim musí troubit
jestli to jejich hraní nemá stát za starou belu

Jenže On nesleze dolů
z kříže
Klidně si visí dál
na tom svém kříži
a zdá se že už opravdu nemá žádný vliv
že už je opravdu klidný
a taky
podle přehledu
posledních novinových zpráv
z pramenů nezaručených jako obvykle
opravdu mrtvý

Z dnešního pohledu čím dál víc oceňuji fantastickou překladatelskou práci, se kterou Jan Zábrana zprostředkoval ducha a náboj tak různých autorů, které spojil dohromady ve vzácný celek. Uvědomuji si, že osobnost překladatele je klíčová pro porozumění autorovi, že jeho práce může původní text zjasnit a přiblížit. Proto Jan Zábrana – ač nepřítomen svou vlastní básnickou tvorbou – otiskl viditelně v Horoskopu orloje část svého básnického génia.

Tato antologie by neměla chybět v knihovně žádného českého autora, který se obrací k beatnické tradici. A já nepřestanu děkovat osudu, který mi ji pomohl získat.

J.N.S.

Autoři obsažení v antologii Horoskop orloje:

Carl Sandburg
Ezra Pound
Wallace Stevens
Kenneth Rexroth
Kenneth Patchen
Edwin Rolfe
Lawrence Ferlinghetti
Allen Ginsberg
Gregory Corso
LeRoi Jones
James Dickey
Richard Brautigan
Diane di Prima
Sylvia Plathová