Reportáž z autorského čtení

53. ročník festivalu Šrámkova Sobotka

10. 7. 2009, Městské divadlo Sobotka
Fotografie: Trignom

Večer uváděl:

Lukáš Novosad

Vystoupili:

Hana Hadincová
Jonáš Hájek
Nela Hanelová
Ondřej Lipár
Jitka N. Srbová
Ladislav Zedník

Šrámkova Sobotka je kulturním festivalem s pozoruhodně dlouhou tradicí. Na webu www.sramkovasobotka.cz se dočteme, že první ročník festivalu se uskutečnil již v roce 1957, a to za podpory a účasti básníkovy družky Milky Hrdličkové-Šrámkové. Téměř každý ročník měl nějaké ústřední téma; letos došlo na tzv. nová média. V průběhu celého festivalového týdne se tak konaly přednášky na téma využití interaktivních médií pro vzdělávání a kulturu, semináře mapující různé aspekty práce s internetem a debaty o možnostech, které nová média poskytují literatuře a dalším oblastem umění.

Zcela logicky pak dramaturgové programu zařadili také autorské čtení básníků, kteří jsou s internetem nějakým způsobem spjati. Lukáš Novosad, který večerem provázel, strategicky neopomněl zdůraznit, že autorské působení na internetu dnes může být stejně důležité jako publikování v tradičnějších médiích, a že také mnozí z hostů večera, ač v programu v uvozovkách označeni coby „internetoví“ básníci, dosáhli podstatných literárních ocenění.


Lukáš Novosad

Sobotka je nazývána jižní branou Českého ráje, leží 80 km severovýchodně od Prahy. Městečko je mimořádně malebné, romantiky chtivý turista ocení dřevěné roubené domy a okouzlující výhledy.

Z pohledu nového návštěvníka festivalu je sympatické, že není problém se v místě zorientovat. Náměstí Míru je skutečným srdcem všeho dění, je to odtud kousek na všechny kulturní akce. Navíc festivalové značení je nepřehlédnutelné.

Čtení se mělo původně uskutečnit v zahradě Šrámkova domu, ale letošní deštivé léto ji proměnilo v bahniště, a tak jsme se přestěhovali do divadla. Ukázalo se, že v Sobotce jsou lidé zvyklí na čtení chodit, takže přes neobvykle početnou sestavu účinkujících nebyli tito v přesile.


Účinkující na pódiu

Lukáš Novosad pravil, že to pojmeme jako v Divadle Járy Cimrmana, a tedy všichni, kdo mají „přednášet“, budou celou dobu na pódiu. Inu, organizátor velí, osvětlovač ladí, autor mžourá do světla jako lapená můra.


Lukáš Novosad

Lukáš Novosad, jinak též redaktor měsíčníku pro světovou literaturu Plav; viz http://www.svetovka.cz/, se jako moderátor vyznačuje schopností uvádět autory rafinovanými triky do rozpaků. Publikum to ocenilo, autoři dělali obličeje.


Ladislav Zedník

Ladislav Zedník (* 1977) debutoval v roce 2006 básnickou sbírkou Zahrada s jabloněmi a dvěma křesly. V roce 2007 byl za tuto sbírku nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii poezie.


Ladislav Zedník

Nepodaří-li se vám knihu opatřit, nezoufejte. Své básně autor dosud publikuje pod přezdívkou egil na literárních serverech Písmák, LiTerra nebo Totem, kde je stále veden i jako redaktor.


Nela Hanelová

Nela Hanelová (* 1980) je na festivalu doma, účastnila se mnoha předchozích ročníků. V letošním roce jí vyšla debutová sbírka Chagallovo štěstí.


Nela Hanelová

Zkušený autorčin přednes byl dobrou vizitkou úrovně soboteckých recitačních dílen.


Ondřej Lipár a Jitka N. Srbová

Ondřej Lipár (* 1981) byl v roce 2000 oceněn druhou cenou na Ortenově Kutné Hoře. V roce 2004 debutoval básnicku sbírkou Skořápky, jež je současné chvíli bohužel již rozebrána.


Ondřej Lipár

Zájemcům je nicméně k dispozici obsažný autorův blog www.lipar.blogspot.com , kde lze nalézt většinu nových básní a také mnoho zajímavých postřehů ze současného literárního dění. Součástí blogu je i mimořádně praktický kalendář literárních akcí.


Hana Hadincová s Jonášem Hájkem

Hana Hadincová (* 1973) je velmi dobře známá čtenářům literárního serveru LiTerra, kde se její básně, publikované pod přezdívkou Hester, počítají mezi nejvíce oceňované. V roce 2005 debutovala sbírkou Terra Incognita, za kterou získala nominaci na cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku.


Hana Hadincová

V současné době Hana nechává své čtenáře vyčkávat, mlčení ale jistě nebude trvalé. Čistě pro účel Wagonu prozraďme, že je zaměstnaná v Mladé Boleslavi na železniční vlečce. Velmi sympatické!


Jonáš Hájek

Jonáš Hájek (* 1984) v roce 2007 vydal básnický debut Suť. Za tuto sbírku získal prestižní Cenu Jiřího Ortena.


Jonáš Hájek a Nela Hanelová

I tohoto autora můžete potkat na internetu, jeho domovským serverem je Totem. Jeho tamní přezdívka není v pravém smyslu přezdívkou, publikuje totiž jednoduše pod svým křestním jménem. Během večera bylo prozrazeno, že nové básně rovněž najdete u jeho profilu na Facebooku, musíte ovšem být zařazeni do kategorie jeho přátel.


Jitka N. Srbová

Poslední autorkou večera byla autorka celé této reportáže, Jitka N. Srbová (* 1976), není tedy třeba zacházet do přehnaných podrobností. Autorka nevydala žádnou knihu, což na přání objasňuje celou řadou nepřesvědčivých výmluv. Vydává ovšem almanach Wagon a z toho těží. Na závěr by chtěla organizátorům poděkovat za pozvání a soboteckému festivalu popřát dobré publikum i do příštích let!

J.N.S.