Reportáž z autorského čtení Wagonu

arrowProsolení

5. 2. 2010, pražská kavárna Carpe Diem
Fotil Trignom

Básnili

Milan Hrabal
Ivana Kuglerová
Jakub Řehák
Tereza Verecká

Hráli

Zdeněk Dočekal
Martina Nováková
Igor Orozovič

Počátek února je doba pro autorské čtení mimořádně vhodná. Je strašlivé počasí (rok 2010 se v tomto směru zvlášť vyznamenal), je všudypřítomná tma a nehorázná zima, lidem je úzko, připadají si sami a opuštění. Jsou tedy ideálně nastaveni pro poslech poezie. Stačí nabídnout správné místo a správný program.

Ladislav Nebeský, Nykos, Olina Stehlíková
Ladislav Nebeský, Nykos, Olina Stehlíková

S místem naštěstí už delší dobu nemáme potíž. Kavárna Carpe diem je přívětivý prostor v blízkosti pražské Flory. Jsou tu k nám laskaví, a kromě toho výhodná poloha v dosahu metra, tramvaje i autobusu zajišťuje, že cestu najdou i přespolní autoři a diváci.

...a celá řada dalších hostů prosoleného večera
...a celá řada dalších hostů prosoleného večera

O správnosti programu jste si mohli udělat závěry sami, pokud jste se nechali nalákat naším slaným plakátem. Jeho autorem byl i tentokrát Trignom, který je ostatně celá léta odpovědný za výtvarné pojetí Wagonu.

Igor Orozovič, Zdeněk Dočekal, Tereza Verecká a Martina Nováková
Igor Orozovič, Zdeněk Dočekal, Tereza Verecká a Martina Nováková

Večer zahájilo slovo mluvené i zpívané. Skladatel a klavírista Zdeněk Dočekal zhudebnil texty básnířky Terezy Verecké (*1985), v on-line světě známé též jako Nemesis. Tereza má na své schopnosti dokonce i papír; vystudovala totiž na Vyšší odborné škole u Konzervatoře Jaroslava Ježka obor tvorby textu a scénáře.

Tereza Verecká
Tereza Verecká

Její písňové texty i dosud nezhudebněné básně, které mezi písněmi četla, dokládají, že studium nebylo samoúčelné. Zpěvnost se v nich neděje na úkor obsahu, ať už jde o vážné (sebe)reflexe či rozvernější autorské polohy. Interpreti Martina NovákováIgor Orozovič se proto s verši nemuseli potýkat a každé vyzpívané slovo si v sólech i duetech vysloveně užívali.

Jakub Řehák
Jakub Řehák

Druhým autorem večera byl Jakub Řehák (*1978), na literárním serveru www.totem.cz publikující pod přezdívkou cit-i-zen. Jakuba netřeba příliš představovat, svou prvotinou Světla mezi prkny si získal dostatečnou pozornost a převážně velmi pochvalnou reakci české literární kritiky. Za tuto sbírku byl také nominován na cenu Magnesia Litera a zároveň na Ortenovu cenu. My se však zmiňme spíše o autorově živé práci s textem.

Jakub Řehák
Jakub Řehák

Jakub čte s rozvahou a přiměřeným důrazem, který jeho básním svědčí. Prvním či nejdéle druhým obrazem se zachytí posluchačova vědomí a nenápadně, ale pevně v něm zapustí kořeny. Ne vše je jasně vysvětleno, posluchač se může plně oddat volnému putování působivou symbolickou krajinou. Snad ani nebylo nutné opakovaně uvádět, komu básník svůj text připsal či co přesně bylo inspiračním zdrojem. Básně by poskytly všechny odpovědi samy.

Ivana Kuglerová
Ivana Kuglerová

Ivana Kuglerová (*1978) patří k autorům, které si po šesti letech existence Wagonu dovolujeme považovat za „své“. Rádi a pozorně sledujeme jejich vývoj a ještě raději jej pak zprostředkováváme dále. Ivaniny básnické výpovědi se dotýkají věcí velmi křehkých a emotivních, ale šťastně se vyhýbají manýře a přepjatosti. Jde tu o duši, ale ne bez nadhledu, ne bez překvapivé pointy.

Ivana Kuglerová
Ivana Kuglerová

Autorka si nic neodpouští a jejím básním to svědčí. Zájemce o přečtení slyšeného odkazujeme na stránky Wagonu a dále na diskusní server www.nyx.cz, kde Ivana publikuje jako Zmyjka.

Milan Hrabal
Milan Hrabal

Posledním básníkem, jehož autorskému sebeodhalení diváci přihlíželi, byl Milan Hrabal (*1954), kterého jsme do Prahy přilákali až z Varnsdorfu. Milan se musel vypořádat s dvojsečnou úlohou posledního čtoucího, který má sice publikum už připravené, ale zároveň co do pozornosti poněkud vyčerpané. Zkušeně zvolil texty hravější, s výraznými pointami, které se dobře vnímají. A protože se svým publikem umí dobře pracovat, získal hned několikanásobný potlesk na otevřené scéně.

Milan Hrabal
Milan Hrabal

Dlužno dodat, že za svou literární mystifikaci, jež po cimrmanovsku propojila osoby Karla Hynka Máchy a Karla Maye s národem Lužických Srbů, si vysloužil živý kritický vstup jednoho z přítomných básníků. Bouřlivý aplaus na konci vystoupení ovšem kritikovi nedal za pravdu, a tak tato drobná kontroverze nezanechala vážnější stopy na jinak příjemném večeru.

Milan Hrabal
Milan Hrabal

Rádi bychom ovšem na tomto místě čtenáře upozornili i na Hrabalovu polohu intimnější a vážnou, která žádá více soustředění. Stačí zalistovat v některé z řady vydaných knih (doporučme například vynikající petrovskou sbírku Na svatbu k chagallům) anebo kliknout na patřičné jméno v naší autorské rubrice.

PHT?
PHT?

Příležitostné hudební těleso, které jsme mocně podporovali v tom, aby svou existenci zpravidelnilo pod nějakým trefným názvem (Milanem Hrabalem navrhované PHT tak možná ještě dojde ocenění) večer opět hudebně uzavřelo. A my se mohli vrhnout k baru, což je pro organizátory i účinkující vždy vítaná fáze večera.

To by šlo.
To by šlo.

Pro úplnost dodáváme, že všechny prosolené autory najdete ve Wagonu pod záložkou Cestující. Kromě první autorky večera jsou zároveň zastoupeni v lednovém čísle našeho almanachu.

Moderátorka večera
Moderátorka večera

Jistě jste odhalili, že moderátorkou večera byla jako obvykle autorka této reportáže. Slibujeme, že příště vám předhodíme jiného redaktora Wagonu, aby i předěly mezi autory doznaly změny. Mezitím se budeme těšit na jaro, které přinese nové verše na stará dobrá všelidská témata. Bude všeobecně přívětivěji. A bude další čtení.

J.N.S.

Kdo to bude uvádět příště?
Kdo to bude uvádět příště?