Večer zahradního čtení „Nedotčení“

3.9.2005, Štrafika; Fotil Trignom :)

Své texty představili:
Jana Nikita Kobesová
Nykos
Jitka Natasha Srbová

Kvalitní herecký přednes zajistili:
Petra Kocmanová
Denisa Nová
Roman Štabrňák

O hudební část večera se postarala DJ Nikita.

Po roce se opět konalo čtení Wagonu pod širým nebem. Těžko to zatím nazvat tradicí, ale již podruhé se dějištěm stala Štrafika, příležitostný klub, který funguje v pražských Vršovicích na adrese Rybalkova 43. Přívětivý majitel klubu jej k podobným akcím pronajímá více než ochotně a stejně tak je připraven vycházet vstříc se zajištěním technického zázemí.


Jednou z důležitých součástí přípravy kvalitního kulturního zážitku je realizace scény. Trignom v akci.


Hercům se dostalo širokého výběru míst, ze kterých mohli následně působit.Než večer vypukne, Petra Kocmanová a Jana Kobesová sdílejí lože.


Jak jinak než v dobrém rozmaru - E. Choroba.


Příjemně naladěn přicestoval z Liberce i Nykos, muž s dýmkou.


Herecké trio obhlíží své publikum. Zleva Petra Kocmanová, Denisa Nová a Roman Štabrňák. V popředí Cabernet Sauvignon, jedno z mála vín, jemuž se onoho večera dostalo té cti být vychutnáváno z důstojném skle (hold Finovu dobrému vkusu).


A zde již začínáme. Hlavní osvětlovač zároveň počal kouzlit, jak jen On to umí.


Publikum v zadumání.


Genius loci, jedna z deviz zahradního dvora (či dvorní zahrady) Štrafiky.


A stmívalo se…


…a přibývalo kouzla…


…a básně zněly…


…aniž obyvatelé okolních domů jakkoliv protestovali. A my jsme měli radost.


A zde jsme již ve finále. Pozornost diváků jsme snad nepřetížili…


…a tak se v kontemplativní atmosféře poslední fotografie loučíme a těšíme se, že až se rok s rokem sejde, ve Štrafice se opět bude číst.