Z jiných tratí III/06

Petr Kabeš

Když v červenci loňského roku zemřel básník Petr Kabeš, měla jsem zrovna v úmyslu věnovat mu „jinou trať“. Objevily se ale samozřejmě oceňující nekrology, vzpomínky lidí, kteří k němu měli mnohonásobně více a především osobně co říci a – a mně se zdálo jaksi nestoudné uvést ho v takové době, bylo by to těžení na smutné popularitě.

Petr Kabeš nicméně patří k autorům, ke kterým se stále pročítám a pokládám je za nesnadné a netrpělivého čtenáře odrazující, ale o to cennější, a to nejen jako vzory, ale prostě jako sochaře řeči…jako Básníky. Pro mě je Petr Kabeš stále „úkolem“, ještě se zdaleka nepokládám za dobrého jeho čtenáře, ale přála bych si, aby díky této stránce nějaké dobré čtenáře našel. I když pro člověka už je pozdě, pro text nikdy není.

J.N.S.

 

Lampičky přání nocují

a slyšet naděje
jak skřípou
a slyšet čas
jak sčítá lichou nespavost
vyhrazenou jen hodinám

Pracují v kukačkách
strhané rytmy krys

Noc možná zapomněla
pobledlé vůně míst
kde si už nakradla do tlumoku
a kde teď stráže krysích kroků
vystřídal letní déšť

Vrátila se
přistřihnout křídla kukačkám
a myši mají pré

Je rušno v dílničkách
kde v krysím čase
olovo lijí
v hrdla zpěvu
aby prý trylek příštím uchován

Letní déšť ví
a přetavuje tyto slitky
na peníz pamětní

Kořenům vlévá
svou čirou zvonovinu
svůj tichý čas
čas vsakování

Strom při zdi povyrost

Strom při zdi povyrost
hodiny sluneční
pod stínem listí klopýtly

 

(Krátké letní procesy, oddíl I., Krátké letní procesy. Atlantis, Brno 1999. 152 stran, náklad neuveden, vydání tohoto souboru první.)

 

 

A potom  potom  později pozdě

potom pozdě zatvrdil potom
své srdce pozdě zatvrdil:
                                               a jak
tvrdě jak křemičitě až jak dia
mantově to bušilo jak to
tlouklo to pozdní srdce potom
jak skřípalo jak se vrývalo do
starých něžných naplavenin
                                               kříd
                                               la
a ty to přijímaly a ta trvala
ještě potom ještě později
             kdy                            už

 

(Krátké letní procesy, oddíl IV. Příchod stínů. Atlantis, Brno 1999. 152 stran, náklad neuveden, vydání tohoto souboru první.)

 

 

Sežeň představy a slova z ostří nože

rozděl je, beránky
co přecházejí v oblohu a ostří
zrcadlí se v jejich střiži
sežeň je z hrotu hotového obětovat
když stal se obětí
do rozčísnutých nížin sežeň tuto střiž
beztak se s ní neshledáš
s potemnělou a padlou
jako sníh
na ostří nože, němý
na ostří nože němý

 

(Skanseny, oddíl Předmluvy k rámu. Atlantis, Brno 1991. 96 stran, náklad neuveden, vydání první.)

 

 

O své vůli zmítán třídními boji jazyka

podstatu zasáhne jen okrajově,
omylné ložisko vystláno
pentlemi ve stavu zkrutu;
přesné slovo jej nevezme na milost
přesné slovo jej nevezme na milost:
hravost: jemnost: jas
jinde jsou,
tudy unikají rychlostí světla
tudy
proniky promyky paprsím,
proniky promyky
paprskují,
usebranou krosnou únavy

září, pondělí

 

(Cash, oddíl Vorvaň Pequod. Atlantis, Brno 2001. 88 stran, náklad neuveden, vydání první.)

 

Petr Kabeš (1941-2005)
Narodil se v Pardubicích v rodině bankovního úředníka, vystudoval ekonomii. Do literatury vstoupil v 60. letech, kdy vydal svou první sbírku Čáry na dlani. Od roku 1966 a až do jeho zastavení v roce 1969 řídil literární měsíčník Sešity. V době normalizace mu byla zakázána publikační činnost, živil se proto např. jako plavčík, výčepní, noční hlídač, pozorovatel počasí, stavební dělník a studnař, redigoval však knižní tituly a sborníky pro samizdat, mimo jiné byl spoluautorem Slovníku českých spisovatelů (Toronto 1982). Podepsal Chartu 77.

Za sbírku Pěší věc získal v roce 1995 Cenu Jaroslava Seiferta, kterou uděluje Nadace Charty 77. V roce 2003 byl oceněn Státní cenou za literaturu.

Z bibliografie:

Čáry na dlani (Mladá fronta, 1963)
Zahrady na boso (Mladá fronta, 1963)
Mrtvá sezóna (Československý spisovatel, 1968)
Odklad krajiny (1970, náklad zničen, znovu Londýn 1983, Mladá fronta 1992)
Obyvatelná těla (samizdat, 1974)
Skanseny (samizdat, 1977, Atlantis, 1992)
Pěší věc (PmD, Mnichov, 1987, Československý spisovatel, 1992)
Těžítka (Mladá fronta, 1994)
Pěší věc a jiné předpokoje (Atlantis, 1998, součást čtyřdílných vybraných spisů)
Cash (Atlantis, 2001)