Z jiných tratí III/04

Ivan Wernisch

Na Ivana Wernische muselo dojít. Nelze se dlouho vyhýbat básníkovi, který za sebou nechává tolik různě zbarvených stop. Vytvořit solidní průřez jeho tvorbou by však znamenalo věnovat celý Wagon jen jemu - a stejně by se to pravděpodobně nepodařilo. I editoři obsáhlého, osmisetstránkového souboru textů z let 1970 až 1989, který vyšel v Petrovu v roce 2002 pod názvem Blbecká poezie, se sami obviňují z neúplnosti. Takže toto zde bude zcela nedostatečný, ale přesto, jak doufám, k namlsání vhodný výběr.

J.N.S.

 

Píseň

Jsou v nás všechny vášně
a všechny neřesti,
všechna slunce, všechny hvězdy,
propasti a výšiny,
stromy, zvířata, lesy, veletoky.
To jsme my.
Vše se odehrává
v našich žilách,
v našich nervech.
Potácíme se.
Hoříce
mezi šedými bloky domů.
Na mostech z oceli.
Světlo tisíce lamp
nás oblévá
a tisíc fialových nocí
ostré rýhy leptá
do našich tváří.

(Blbecká poezie, Petrov 2002, z oddílu Frc (Překlady a překrady), původně samizdat, Praha, KDM, 1988)

 

Návrh epické básně:

     Báseň by měla dvě části.
     Část první: Dodavatel sladkostí se ubírá k slavnosti. Po
cestě je přepaden vlky. Teprve těsně před půlnocí doběhne
do Kulturního domu. Vstoupí do sálu bez nůše, v potrhaném
národním stejnokroji, s krvácejícím škrábancem na tváři.
Nikdo mu nevěnuje pozornost. Proto vyleze na pódium
a volá jméno příslušného referenta. Jenže ten už je taky
dávno namol.
     A ve druhé části bychom byli svědky toho, jak vlci,
kteří mezitím opět vyhládli, obléhají v nedalekém parku
porouchaný autobus Ústřední hudby ministerstva vnitra.

(Blbecká poezie, Petrov 2002, z oddílu Prasinec, původně autorský samizdat, 1982)

 

***

Stále se nemohu zbavit pocitu
že kamsi kráčím

když mluvím s lidmi
mám nepříjemný dojem
že cosi říkám

cosi čemu bych měl nějak rozumět
kdybych
kdybych

ale to nic
to přejde

(Blbecká poezie, Petrov 2002, z oddílu Jako kdyby byl, původně samizdat, Praha, KDM, 1985)

 

Ivan Wernisch (nar. 18. 6. 1942)
Jeden z nejvýraznějších současných básníků, za nímž stojí více než třicet let autorské tvorby. Množství jeho textů vycházelo porůznu v samizdatu, v současnosti patří ke kmenovým autorům nakladatelství Petrov.