Spřízněné lokálky

V této rubrice vás seznamujeme s projekty, časopisy nebo portály, které jsou Wagonu blízké nebo je můžeme z různých důvodů doporučit. A protože se s časem jejich počet rozrostl, roztřídili jsme je pro vás do tematických sekcí.

 

LITERÁRNÍ ČASOPISY | LITERÁRNÍ PORTÁLY | BLOGY A OSOBNÍ STRÁNKY | LITERÁRNÍ FESTIVALY | LITERÁRNÍ SERVERY | ANTOLOGIE A ARCHÍVY | NAKLADATELÉ A KNIHKUPCI

 

A2

http://www.tydenika2.cz
A2 vychází od října 2005. S týdenní periodicitou poskytuje informace o kulturních akcích v regionech ČR i v zahraničí, recenze, komentáře ke společenskému a politickému dění, rozhovory, eseje, poezii a prózu. Každé číslo má jedno hlavní kulturní téma, k němuž se váže většina uveřejněných textů.

 

Aluze

http://www.aluze.cz
Revue pro literaturu, filozofii a jiné. Od r. 2007 se z původně tištěné Aluze stává výhradně internetová revue. I nadále se však profiluje především jako literárně-filozofická revue a přináší texty od českých i zahraničních básníků, prozaiků, kritiků a teoretiků.

 

A tempo Revue

http://www.atemporevue.cz
Kulturní revue, která spojuje světy kvalitní hudby a psaného slova, vstoupila na internet v roce 2007. V archivu najdete recenze, pozvánky, původní básnickou tvorbu současných autorů a také reflexe kulturních událostí.

 

Dobrá adresa

http://www.dobraadresa.cz
Kulturně společenský časopis na internetu vychází v barvité grafické úpravě jako hutné PDF. Přináší průřez kulturou, rozhovory a profily zajímavých osobností, výtvarníky představuje formou galerií, otiskuje původní texty současných českých spisovatelů a básníků. V dubnu 2008 vyšlo již 100. číslo, gratulujeme!

 

H_aluze

H_aluze

http://www.h-aluze.cz
Literárně-kulturní časopis H_aluze vychází v Ústí nad Labem od října 2007. Časopis se orientuje především na nezavedené literární autory, ale jeho zájem přesahuje do kultury obecně. V H_aluzi najdete literární recenze, umělecké texty, literárně teoretické práce, reflexe hudební, výtvarné, filmové i divadelní scény a zajímavosti z kulturního i obecně společenského dění.
Duplicitně s tištěným časopisem, jenž vychází čtyřikrát do roka, fungují internetové stránky, které obsahují archiv čísel, články otištěné v časopise, mediální galerii aj. Součástí stránek je i blog, který je otevřený široké veřejnosti a stránky Literárně-hudebního festivalu Antropotyátr.

 

Kulturně literární revue Pandora

http://www.revuepandora.cz
Literární revue ve vysoce estetickém hávu vzniká převážně v Ústí nad Labem. Jednotlivá tematicky laděná čísla naditého časopisu (či spíše knihy) přicházejí na svět pod vedením Kateřiny Toškové. Rozšířený obsah Pandory věnované experimentu jsme našim čtenářům nabídli ve dvojčísle Wagonu III-IV/2007.

 

LitENnky

LitENnky

http://www.litenky.cz
Literární novinky/Revue pro kulturu a literaturu, tak to stojí v podtitulu. LitENky jsou výstupem z volitelného semináře "Praktika literární žurnalistiky", nabízeného Katedrou české literatury a literární vědy FF UK. Vycházejí v grafické spolupráci s ateliérem knižní grafiky VŠUP zpravidla 3x za semestr. Jejich majoritním vydavatelem je Pavel Janáček, šéfredaktorkou je Karolína Demelová.

 

Nové břehy

http://www.novebrehy.wz.cz
Kulturní čtvrtletník pro Opavsko a Ostravsko začal vycházet v roce 2008 a díky své internetové platformě zasahuje i mimo určený region. Jeho cílem je objevování mladých talentovaných autorů a podpora kulturních aktivit v regionu. Tištěný časopis je k dostání v opavských a ostravských knihkupectvích, jeho PDF variantu lze stáhnout a číst na výše uvedené internetové adrese. Šéfredaktorem je Milan Bátor.

 

Obrácená strana měsíce

http://www.obracena-strana-mesice.cz
„Obrácená strana měsíce je místo ležící v komunikačním stínu bez možnosti spojení s ostatními lidmi. Člověk na obrácené straně netouží po informacích, názorech, zábavě nebo vědeckém úhrnu, touží po prosté přítomnosti druhého člověka. Literární text je jednou ze vzrušujících možností, kterak přinášet lidskou výpověď i z druhé strany.“
Obrácená strana měsíce je literární časopis vydávaný v Ostravě dle úradku básníka Petra Hrušky a spisovatele Jana Balabána.

 

Psí víno

http://www.psivino.cz
Psí víno na papíře je literární čtvrtletník soustavně mapující především českou básnickou produkci. Vychází již od roku 1997. Od roku 2006 je jeho šéfredaktorem Petr Štengl.
Na webových stránkách PV najdete informace o aktuálním čísle, kontakt na členy redakce, něco o historii časopisu, pozvánky na literární akce a další informace.

 

Revolver Revue

http://www.revolverrevue.cz
RR na papíře je čtvrtletník o literatuře, výtvarném umění, designu, architektuře, filmu a dalších oborech, který vychází již od roku 1985. Jeho šéfredaktorkou je Terezie Pokorná.
RR na webu je portál soustřeďující informace o aktuálních i starších číslech Revolver Revue, Kritické Přílohy RR a o knihách edice RR. Součástí je také obsáhlý archiv včetně kompletních bibliografických informací.

 

Rozrazil on-line

http://www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/online/index.php
Zpravodajsky, aktuálně laděná verze tištěného kulturního měsíčníku Rozrazil, který vydává brněnské nakladatelství Větrné mlýny spolu s divadlem Husa na provázku a Centrem experimentálního divadla.

 

Sobotecký pravidelný lehce avantgardní věstník

http://www.splav.cz
Sdružení Splav! vydává časopis Splav! - zpravodaj festivalu českého jazyka Šrámkova Sobotka. Vydává také měsíčník Plav s překlady ze světové literatury (viz také www.svetovka.cz), pořádá projekce filmového klubu při FF UK a podílí se na dalších akcích.

 

Texty

http://www.inext.cz/texty/
Texty vycházejí od roku 1996 jako první český literární časopis na internetu. Jeho tištěná podoba je zpravidla čtvrtletně k dostání ve vsetínském knihkupectví Malina, které se podílí na jeho vydávání. Šéfredaktorem a také webmasterem je Pavel Kotrla, jehož dílem je rovněž užitečný internetový rozcestník Potápěč: http://kotrla.com/frogman

 

Weles

http://www.welesrevue.cz
Literární revue Weles vychází na papíře v pěkné úpravě, velmi často v podobě naditých dvojčísel. Jejím těžištěm je současná poezie, objevuje se i próza nebo překlad. Časopisecký formát potvrzují rozhovory nebo recenzní rubrika. Webová stránka je zatím spíše doplňkem tištěné revue, najdete zde však kromě nabídek předplatného také ochutnávku v podobě PDF dvojčísla 27–28. Šéfredaktorem Welesu je Ondřej Slabý.

 

 

 

LITERÁRNÍ ČASOPISY | LITERÁRNÍ PORTÁLY | BLOGY A OSOBNÍ STRÁNKY | LITERÁRNÍ FESTIVALY | LITERÁRNÍ SERVERY | ANTOLOGIE A ARCHÍVY | NAKLADATELÉ A KNIHKUPCI

 

iLiteratura

http://www.iliteratura.cz
je internetové zpravodajství o literatuře z celého světa. Přináší články o literatuře z různých jazykových oblastí. Jednotlivé rubriky obsahují zprávy o knižních novinkách, profily autorů a recenze na knihy ze zahraničí a nabízejí informace o literárním dění v ČR, recenze knih českých autorů i překladů literárních textů, které u nás vycházejí.

 

Literárne informačné centrum

http://www.litcentrum.sk
LIC se zabývá podporou původní literární tvorby na Slovensku i slovenské literární tvorby v zahraničí. Podporuje a zajišťuje prezentaci slovenské literatury na internetu, na veletrzích i v klasických médiích, spolupodílí se na vydávání původnich textů ve slovenštině, iniciuje a podporuje překladatelskou činnost apod.

 

Portál české literatury

http://www.czechlit.cz
Vícejazyčný webový Portál české literatury je určen především k propagaci české literatury v zahraničí, ale vzhledem k obsahu a pravidelnosti aktualizace je i vhodnou paralelou k literárním periodikům tištěným pro potřebu českého čtenáře. Naleznete zde informace o nově vycházejících knihách, literárních soutěžích, původní i převzaté texty, rozhovory s literárními osobnostmi aj.

 

 

 

LITERÁRNÍ ČASOPISY | LITERÁRNÍ PORTÁLY | BLOGY A OSOBNÍ STRÁNKY | LITERÁRNÍ FESTIVALY | LITERÁRNÍ SERVERY | ANTOLOGIE A ARCHÍVY | NAKLADATELÉ A KNIHKUPCI

 

Alois Nebel

http://www.aloisnebel.com
Narozen ve znamení Vah roku 1948 ve Frývaldově, dříve Freiwaldau, nyní Jeseník. Celý život u dráhy, stejně jako jeho příbuzní. Sbírá jízdní řády, pije pivo, kouří a občas vidí v mlze to, co jiní nevidí. Pracoval jako výpravčí v Bílém Potoce, než mu vlaky, projíždějící napříč celým stoletím, zatemnily mysl.
Originální česká komiksová trilogie Jaroslava Rudiše a Jaromíra99.
Vydává nakladatelství Labyrint (www.labyrint.net).

 

Básníci před mikrofonem

http://www.basnicipredmikrofonem.com
BPM je projekt zaměřený na propojení slova, obrazu a hudby, za kterým stojí Lipo (Jonáš Červinka) a Paulie (Pavel Harant); oba před časem představili své básně ve Wagonu.
Web svému názvu nezůstává nic dlužen – čtěte, prohlížejte a poslouchejte. S potěšením konstatujeme, že báseň může velmi dobře existovat jako hiphop nebo rap.

 

Henry Psanec

http://www.fismeister.eu
Stránky brněnského básníka Miroslava Fišmeistera, které nedoporučujeme arachnofobům a naopak doporučujeme všem, které zaujala fantaskní poezie potomka dvou admirálů a prince jablečných měst.

 

Jaromír Typlt

http://www.typlt.cz
Obsažný a esteticky kvalitní web libereckého básníka. Najdete zde ukázky z tvorby, pozvánky na kulturní akce a také odkazy na další zajímavá místa. Nenechte si ujít rubriku MP3 – jednou z výrazných kvalit J. Typlta je přednes, který zde má často formu scénického čtení s hudebním podkresem.

 

Lipár

http://lipar.blogspot.com
Multimediální blog, kulturní servis a zdroj pravidelných informací o aktuálním literárním dění po celé České republice z pera básníka a publicisty Ondřeje Lipára.

 

Malý čtenář

http://malyctenar.bloguje.cz
Obávaný blog neústupného pronásledovatele mizerných překladů, odflinknuté práce editorů a jiného šlendriánu v českých literárních bahništích. Kromě nálože cizelovaného sarkasmu vás zde čekají komentáře aktuálních událostí v literatuře české i světové. Své břitké soudy je autor připraven vždy promptně doložit, i proto se blog vyznačuje košatými odkazy v každém jednotlivém článku.

 

Michal Bystrov

http://www.michalbystrov.cz
Vše, co jste chtěli vědět o osobě, hudbě a slově Michala Bystrova a nebáli jste se kliknout.

 

Michal Šanda

http://www.divadlo.cz/sanda
Známý český básník, prozaik, recenzent, přispěvatel, dopisovatel a mystifikátor nabízí laskavému čtenáři volný přístup ke své literární a jiné kulturní činnosti na stránkách, kde najdete plné verze jeho knih.

 

Šedá volavka

http://hajku.blackhost.cz
Stránky neortodoxního “českého hajku” provozují básníci Roman Szpuk a Iva Košatková. Kromě autorských textů posbíraných od mnoha českých a slovenských autorů zde můžete navštívit fotogalerii a shlédnout i několik prvních videosekvencí. Najdete zde také pokusy o překlady.

 

Šumařův sumář

http://sumarum.wordpress.com
Převážně na kulturu zaměřený blog nabízí literární a hudební recenze, zákulisní postřehy a peprné komentáře aktuálního kulturního dění. Pro zájemce i trochu koření z barvitého života samotného blogujícího Šumaře.

 

 

 

LITERÁRNÍ ČASOPISY | LITERÁRNÍ PORTÁLY | BLOGY A OSOBNÍ STRÁNKY | LITERÁRNÍ FESTIVALY | LITERÁRNÍ SERVERY | ANTOLOGIE A ARCHÍVY | NAKLADATELÉ A KNIHKUPCI

 

Den poezie

http://www.denpoezie.cz
Festival poezie po celé Ceské republice. Během necelých tří týdnů pořádají školy, knihovny, univerzity, literární skupiny i jednotlivci řadu nejrozmanitých programů s básnickou tématikou.

 

LiStOVáNí

http://www.listovani.cz
Projekt scénického čtení LiStOVáNí představuje každý měsíc nový titul a v zhruba hodinovém divadelním představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem se snaží se diváky dostat k tomu, co tu bylo první - ke knize.

 

Měsíc autorského čtení

http://www.autorskecteni.cz
Měsíc autorského čtení je největším českým literárním festivalem, který pořádá od roku 2000 nakladatelství a agentura Větrné mlýny (www.vetrnemlyny.cz). Akce vždy probíhá v době letních prázdnin od 1. do 31. července v prostorách brněnského Divadla Husa na provázku (Zelný trh 9).
Večery Měsíce autorského čtení lze sledovat i on-line na výše uvedené webové stránce.

 

Prague writer´s festival

http://www.pwf.cz
Festival spisovatelů Praha se poprvé konal v květnu 1991 ve Valdštejnském paláci jako setkání dvaceti českých spisovatelů, kteří stáli v opozici proti komunistickému režimu. Těžištěm dnešního festivalu jsou autorská čtení a další literární setkání. 

 

Slova bez hranic

http://www.slovabezhranic.net
Podzimní mezinárodní festival poezie, který se odehrává v kavárnách a klubech Olomouce.

 

 

 

LITERÁRNÍ ČASOPISY | LITERÁRNÍ PORTÁLY | BLOGY A OSOBNÍ STRÁNKY | LITERÁRNÍ FESTIVALY | LITERÁRNÍ SERVERY | ANTOLOGIE A ARCHÍVY | NAKLADATELÉ A KNIHKUPCI

 

LiTerra

http://www.literra.cz
Literární server LiTerra vznikl v roce 2003. Nabízí volné možnosti registrace a publikování děl v kategoriích poezie, próza, multimédia a dalších. LiTerra patří k serverům vzhledově střízlivějším, její výhodou je snadná orientace v jednotlivých rubrikách.

 

Písmák

http://www.pismak.cz
Písmák oslavil v březnu 2007 10 let své existence, patří k nejznámějším literárním serverům v České republice s tisíci registrovaných uživatelů. Je to také server s výrazným podílem slovensky psané tvorby. V roce 2005 se generálním partnerem serveru stala Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého). V dubnu 2008 vyšlo první číslo písmáckého časopisu Bezvedení: http://bezvedeni.pismak.cz

 

TOTální E Magazín

http://www.totem.cz
Totem je internetový kulturní magazín a zároveň prostor pro všechny, kteří chtějí veřejně prezentovat svá literární, vizuální nebo audiovizuální díla všech žánrů. Jeho součástí je také redigovaný časopis. V době vysokoškolského akademického roku (přibližně říjen-červen) pořádá Totem večery autorského čtení a kombinované večery hudby, divadla a slova. Informace o nich najdete na výše uvedeném webu.

 

 

 

LITERÁRNÍ ČASOPISY | LITERÁRNÍ PORTÁLY | BLOGY A OSOBNÍ STRÁNKY | LITERÁRNÍ FESTIVALY | LITERÁRNÍ SERVERY | ANTOLOGIE A ARCHÍVY | NAKLADATELÉ A KNIHKUPCI

 

Vrh křídel, Antologie české poezie (nejen) 20. století

http://www.petr-fabian.cz/antologie/
Petr Fabian, Vratislav Färber a Michal Jareš ve svém ojedinělém projektu představují básnické texty autorů, kteří ponejvíce spadají do 20. století. Autoři projektu přiznávají nutně subjektivní výběr i dosavadní rozpracovanost své antologie. Díky internetové přístupnosti a aktuálnímu rozsahu však soubor již dnes představuje cenný studijní a přehledový materiál.

 

Webarchiv – archiv českého webu

http://www.webarchiv.cz
WebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Pro archivaci webu jsou využívány nástroje vyvinuté organizací Internet Archive, resp. konsorciem IIPC (International Internet Preservation Consortium). Od roku 2007 je členem IIPC i WebArchiv.

 

 

 

LITERÁRNÍ ČASOPISY | LITERÁRNÍ PORTÁLY | BLOGY A OSOBNÍ STRÁNKY | LITERÁRNÍ FESTIVALY | LITERÁRNÍ SERVERY | ANTOLOGIE A ARCHÍVY | NAKLADATELÉ A KNIHKUPCI

 

Fra

http://www.fra.cz
Pražské knihkupectví a kavárna sídlící v blízkosti dopravního uzlu I.P.Pavlova je výspou nakladatelství Fra. Pravidelně se zde pořádají večery autorského čtení, obsluha je milá a jako bonus vám tu nabídnou množství variant kultovních notýsků Moleskine.

 

Knihovnička.cz

http://www.knihovnicka.cz
Nakladatelství TRIBUN nabízí nezavedeným mladým autorům i dalším zájemcům o vydání knihy edici s názvem Knihovnička.

knihovnicka.cz

Perplex

http://www.perplex.cz
Nekomerčně zaměřené nakladatelství sídlí v Opavě. Vydává a podporuje tvorbu zajímavých, talentovaných a v literatuře dosud málo zavedených autorů. Zaměřuje se převážně na mladou českou poezii. Působí od roku 2006 a funguje jako neziskový projekt.